Nhà thờ họ Nguyễn Văn

” Đời đời nghi nhớ công ơn các vị tổ tiên dòng họ Nguyễn Văn…!” Lời giới thiệu Xưởng gỗ Hạnh Sâm thật vinh dự